Tjenester
Elementproduksjon
Referanser
Kontakt oss

ByggTeknikk AS har hatt egen produksjon av treelementer siden 2004. Fram til 2008 var det i hovedsak veggelementer til egen husproduksjon, men etter det har vi arbeidet med spesialkonstruerte takelementer og spesialkonstruerte støyskjermer for skjerming rundt eneboliger/flermannsboliger. Det er investert i egen jigg og transportutstyr for denne produksjon og bedriften er nå i ferd med å investere ytterligere for å utvikle elementproduksjonen videre. For oss er elementbygging et middel for kvalitet spesielt med følgende forhold:

-  Kontroll på materialkvalitet og fuktproblematikk
-  Rask byggetid med parallellproduksjon av hus samtidig med grunnarbeider på
   byggeplass.
-  Standardhus under tak i løpet av 1 uke.
-  Miljømessig bedre med mindre avfall på byggeplass og mindre svinn i produksjonen.
HJEM